INSTALACJA I KONFIGURACJA KONTROLERA DOMENY ACTIVE DIRECTORY W LINUX DEBIAN 10 Z WYKORZYSTANIEM SAMBA 4

Jednym z moich zainteresowań jest szukanie ciekawych alternatyw dla płatnych komercyjnych rozwiązań. Ostatnio zainteresowałem się znalezieniem alternatywy dla Active Directory. Na uczelni lub wcześniej w technikum uczyłem się, że linux nie jest w stanie stać się alternatywą dla AD, ale to było kilka lat temu. Branża IT zmienia się nieustannie w bardzo szybkim tempie, więc podjąłem się ponownie tego tematu i poszperałem trochę w Internecie. W ten sposób odkryłem Samba 4. Dzięki Sambie w wersji 4 możemy stworzyć pełnoprawny kontroler domeny na poziomie Windows 2008 R2. Niniejszy artykuł opisuje krok po kroku jak zainstalować taki kontroler domeny.

  1. Instalacja Debian 10

Instalację zaleca się przeprowadzić z nośnika NetInstalation, co zapewni szybsze przygotowanie.

Instalację przeprowadzać w trybie tekstowym. Instalacja w trybie domyślnym tzn. wykonujemy kolejne kroki według instalatora. Przy instalacji należy zwrócić uwagę na ekran wyboru oprogramowania do instalacji. Należy wybrać Serwer SSH oraz Podstawowe narzędzia systemowe.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu musimy jeszcze wydać następujące polecenia (wymaganie uprawnienia root):

apt-get update

apt-get upgrade

Przed następnym etapem musimy jeszcze zadbać o statyczny adres IP albo rezerwację na serwerze DHCP

 

  1. Instalacja kontrolera domeny

Następujące operacje należy wykonać jako użytkownik root.

Wykonujemy polecenie apt -y install samba krb5-config winbind smbclient

W pierwszym oknie wybieramy NO (w tej konfiguracji nie chcemy aby nasz kontroler domeny był routerem).

 

Następnie wprowadzamy nazwę domeny AD, którą chcemy utworzyć.

 

W kolejnych dwóch oknach wprowadzamy nazwę naszego kontrolera domeny

 

Następnie zmieniamy nazwę domyślnej konfiguracji:

mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.org

 

Potem wykonujemy polecenie: samba-tool domain provision

Uruchomi się kreator promowanie domeny. Pozostawiamy domyślne ustawienia klikając za każdym razem Enter.

 

Następnie wykonujemy następujące polecenia:

cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/

systemctl stop smbd nmbd winbind

systemctl disable smbd nmbd winbind

systemctl unmask samba-ad-dc

systemctl start samba-ad-dc

systemctl enable samba-ad-dc

 

Potem weryfikujemy konfigurację poleceniami:

smbclient -L localhost -U%  – wyświetli się informacja o udostępnionych zasobach

samba-tool domain level show zobaczymy poziom funkcjonalności domeny (w momencie pisania tej dokumentacji jest to (WINDOWS 2008 R2).

Możemy teraz już dołączać komputery do domeny

 

  1. Przełączenie konta lokalnego do domenowego

Z uwagi na to iż użytkownicy do tej pory pracowali na koncie lokalnym, w celu ułatwienia im pracy pod kontrolerem domeny powinniśmy zamienić ich obecne konto na konto domenowe, aby zostały zachowane ich pliki i ustawienia. Przyśpieszy to wdrażanie AD na wielu komputerach. W tym celu należy ożyć aplikacji Profwiz.

Po dołączeniu komputera do domeny logujemy się na konto użytkownika, który będzie pracował pod kontrolą domeny. Następnie się wylogowujemy i logujemy się z powrotem na administratora. Następnie uruchamiamy aplikację Profwiz. Wybieramy nasze konto lokalne, domenę oraz wpisujemy nazwę użytkownika domenowego. Potem musimy poczekać na wykonanie operacji, która może zająć do kilku minut.

 

  1. Zarządzanie AD z poziomu Windows

Zalecana instalacja Remote Server Administration Tools (RSAT) dla Windows 10

https://www.dobreprogramy.pl/Remote-Server-Administration-Tools-RSAT-dla-Windows-10,Program,Windows,65784.html

 

Źródło: https://www.server-world.info/en/note?os=Debian_10&p=samba&f=4

 

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/giesche/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309